Schoolvisie

Groene school

We gebruiken onze ‘groene’ schoolomgeving om het welbevinden te verhogen en de betrokkenheid te stimuleren. Zo gaan we regelmatig buiten op ontdekking! Onderzoek toont immers aan dat kinderen betere leerprestaties hebben in groene scholen.

Talent

Iedereen heeft TALENT. We zetten bewust in om de talenten van elk kind te ontdekken, deze krachtig te gebruiken en verder te laten groeien. Zo kan elk kind schitteren.

Een hart voor iedereen

BS Stippe Stap streeft ernaar om een school te worden en te zijn met een hart voor iedereen. We willen een plek creëren waar iedereen zich goed voelt: de kinderen, hun ouders, het team en alle andere betrokkenen.